Ammatit A-K

Monet ammatti- ja virkanimikkeet ovat säilyneet historiasta tähän päivään lähes muuttumattomina samalla kun toiset ovat jääneet unholaan. Monien ammattinimikkeitten sisältö on muuttunut vaikka nimi olisikin vielä tutun oloinen. Tässä on lueteltu joitakin yleisiä ja joitakin erikoisia asiakirjoissa esiintulleita nimikkeitä suomenkielisine vastineineen, tai selitys jos ammattinimike on jo valmiiksi suomenkielinen.

Monien ammattinimikkeitten yhteydessä voi asikirjoissa olla annettuna lisänimike 'gesäll' tai 'lärling' esim. 'färgaregesäll" kun puhutaan ammatin oppilaasta, näitä ei ole erikseen lueteltu.

Occupations A-K
Occupations of your Finnish ancestors - recorded in Swedish or in Finnish might look to you very alien, and even the familiar looking ones might turn out to be else than expected. On this page we have listed a few typical and some atypical occupation titles, some of them are explained in more detail to help foreign genealogists.


© 2004-2023 Historismi.Net - Harri Hirvelä / Aija Greus

Aakkoset: a | b | c | d | e | f | g | h | i| j | k | l-åäö |


Ammattinimike
Occupation term
Suomi English
A
ALKUUN/TOP

academia cursor akatemian vahtimestari academy janitor
academia plantagie akatemian puutarhuri academy gardener
accisskrifvare aksiisikirjuri, aksiisiveron kerääjä excise tax clerk
ackuschörska kätilö midwife
acteur, aktör
näyttelijä actor
actuarien arkistonhoitaja archivist
adelsryttare aatelinen ratsumies noble cavalryman, knight
adjunctus, adjunkt apu-, apulais-, apulainen assisting, assistant
adjunkt (präst)
apupappi, kappalainen
curate, chaplain
adjunctus archipraepositi tuomiorovastin apulainen cathedral dean's assistant
adjunctus pastoris kirkkoherran apulainen vicar's assistant
adjunctus praepositi rovastin apulainen dean's assistant
adjunctus sacellani kappalaisen apulainen chaplain's assistant, curate's assistant
adjunctus sacri ministerii papiston virallinen apulainen, apulaispappi official assistant pastor
adjutant upseerin, virkamiehen tms. palvelija adjutant
administrativ tjänsteman hallinnollinen virkamies official, civil servant
advokat asianajaja advocate, attorney-at-law, solicitor
advokatfiskal kanneviskaali prosecutor of the Court of Appeal
aedituus lukkari cantor
afdanken ryttare viraltapantu ratsumies discharged horseman
affärsbiträde kauppa-apulainen shop assistant
affärsman kauppias, liikemies businessman, merchant
afskedad, avskedad
virasta tai palveluksesta eronnut retired
agent välittäjä agent
agronom maanviljelijä, agronomi farmer, agricultural college graduate
akademiker
akateemikko
academician
aktionär osakas partner, part owner, shareholder
aktor virallinen syyttäjä district attorney, the prosecuting officer of a district or district court
aktris
näyttelijätär
actress
aktuarie, actuar
aktuaari registrar
alumnus
koululainen, kasvatuslapsi, suojatti
pupil, foster-child, ward
amanuens apulainen assistant, junior house officer
ambassadör
lähettiläs
ambassador
ambulatorska
kiertokoulunopettajatar teacher of ambulatory school (female)
amiral
amiraali
admiral
amiralitetskapten
laivaston kapteeni
captain in the Navy
amma
imettäjä
wet nurse
anhängare
seuralainen
companion
apologist käytännön tiedon opettaja
school teacher teaching the needs of practical life
apotekar, apothekar apteekkari chemist, pharmacist
apotheklärling apteekkarioppilas assistant pharmacist
arbetare työläinen labourer, worker
arbetsfogden työnjohtaja foreman
arbetsföreståndare työnjohtaja, esimies foreman, supervisor
arbetsgifvare
työnantaja
employer
arbetskarl työmies worker, working man
arbetsledare työnjohtaja foreman, supervisor
archidiaconus arkkidiakoni, arkkiteini; tuomioseurakunnan ensimmäinen kappalainen archdeacon, church official in charge of temporal and other affairs in a diocese, with powers delegated from the bishop.
archipraepositus tuomiorovasti cathedral dean, the lay judge of the Catherdral
arkitekt
arkkitehti
architect
arkivarie arkistonhoitaja archivist
arklimästare
linnoituksen asemestari
fort's armoury master
arrendator arentimies, talonvuokraaja (1800-l loppupuolella)
leaseholder, renter of farm, tenant farmer (towards end of 19th century)
artillerist tykkimies artillerist
artist taiteilija artist
asfaltfabriksarbetare asfalttitehtaan työmies asphalt factory worker
aspirant pyrkijä applicant, candidate
assessor asessori, aputuomari assistant judge
auctions diregteur, auktionsdirektör
huutokaupan johtaja, tirehtööri auction manager
auditeur, auditör sotatuomari military judge
auskultant opettajaoppilas teacher-student
auktionsmäklare huutokaupan välittäjä, meklari auction broker
auktor
kirjoittaja, alkaja
writer, author
avdelningschef osastopäällikkö departement head, supervisor
SULJE  ALKUUN
B
ALKUUN/TOP

backstugokarl,backstugohjon, backstugosittare
mäkitupalainen side cottage dweller, person renting residence on a farm's land (not necessarily working on the farm)
bagare leipuri baker
bagarmästare leipurimestari master-baker
bandit
rosvo
bandit, robber
banérfiskal
lippuviskaali, lippujunkkarien esimies colour-sergeant, head of colour-bearers
banförman rataesimies railway line foreman
bankdirektör pankinjohtaja bank manager
bankfullmäktig pankkivaltuutettu, pankkiedusmies bank delegate
bankir pankkiiri banker
banvakt ratavartija railway lineman
barberare parturi barber
bard runoilija poet
barkare parkkari, nahkuri tanner
barnalärare lasten opettaja, alakoulun opettaja primary school teacher
barnmor, barnmorska opinkäymätön kätilö, "paarmurska" non educated midwife
barnsköterska lastenhoitaja nurse, nanny
baron parooni baron
bartender baarimestari bartender
bataljonsfältskär pataljoonan sotilaslääkäri, välskäri battalion doctor, military doctor
bataljonspredikant pataljoonan sotilaspastori battalion pastor, military priest
bataljonspräst pataljoonan kappalainen battalion chaplain, military priest
berbyggare asukas inhabitant
beckbruksdräng pikiruukinrenki pitch mills worker
beckbrännare pienpolttaja, pikimies pitch mills worker
befallningsman vallesmanni, kruununvouti, esimies sheriff, foreman
befälhavare päällikkö captain, master, commander (Navy)
begynnare
aloittelija
beginner
belletrist
kaunokirjailija
litterature author
bergsingenjör kaivosinsinööri mining engineer, master of metallurgy
bergsman kaivosmies miner
bergsproberare malminkoettaja ore probe (in a mine)
bergsprängare laturi, räjäyttäjä explosive specialist (in a mine)
besidesman katselmusmies inspector
besutten bonde tilallinen, tilanomistaja
farmowner, propertied farmer
besökaren tullivirkamies, "syökäri" customs official
betjänt palvelija, käskyläinen servant, valet
bettlare kerjäläinen beggar
beväring
asevelvollinen
conscript soldier
bibliotekarie kirjastonhoitaja librarian
bildhuggare kuvanveistäjä sculptor
birfilare
viulunvinguttaja
violinist (deriding)
bisittare
aputuomari, oikeuden lisäjäsen, hallituksen jäsen (killassa)
assistant judge, extra member of jury, court assistant, member of the board
biskop piispa bishop
biträde
apulainen
assistant
bleckslagare läkkiseppä tin smith
blockman tukkimies lumberjack
bodbetjänt
kauppa-apulainen
shop assistant
bokbindare kirjansitoja bookbinder
bokförare kirjanpitäjä, kirjuri accountant, clerk
bokförläggare
kustantaja
publisher
bokhandlare kirjakauppias bookseller
bokhållare kirjanpitäjä, kirjuri accountant, book-keeper, clerk
bolagsman yhtiömies shareholder, partner, co-owner
bolman lukumies kinkereillä
individual in a reading examination pool (adult village people belonged to pools that gathered to give reading etc. exams audited by pastor)
bonde
talonpoika, talollinen
farmer, house-owner
borgare porvari, saamansa oikeuden perusteella kauppaa tai käsityöammattia harjoittava kaupunkilainen burgher
borgenär velkoja creditor
borgesman takaaja guarantor
borgmästare pormestari mayor
borstbindare
harjansitoja
broom-maker
bostbonde postitalonpoika farmer in charge of delivering the mail
botaniker
kasvientutkija
botanist
brandman palomies firefighter, fireman
brandmästare palomestari fire brigade chief, fire company officer
brandvakt palovartija fire watch-man
brevbärare kirjeenkantaja mailman
brigad chef prikaatinpäällikkö brigade commander
brofogde siltavouti bridge bailiff
bromsare
jarrumies (rautat.), bromsari
brake man (railway engine)
brukare vuokraviljelijä tenant farmer, farmer that has leased the land
bruksdisponent ruukinjohtaja general manager of mill/factory/works
bruksförvaltare ruukinhoitaja keeper of mill/factory/works
bruksinspektor ruukinpehtori inspector of mill/factory/works
brukspatron, bruksägare
ruukinpatruuna, omistaja owner of mill/factory/works
brukspredikant ruukin saarnaaja chaplain/preacher in mill/factory/works
bruksstyresman ruukinesimies supervisor of mill/factory/works
bryggare juomanpanija brewer
bryggeriidkare
panimonomistaja
brewery owner
bryggmästare panimomestari master brewer
brädbärare laudankantaja plank carrier
brädjusterare tapuloitsija plank adjuster
brännmästare polttimomestari viinatehtaassa distillery master
bränneridräng polttimorenki viinatehtaassa hired man in distillery
budbärare
sanansaattaja
messenger
buldansväfvare purjekankaankutoja, "pultaaninkutoja" sail weaver
buntmakare turkkuri furrier
byfattig
kylänvaivainen
poorly person, taken care of by the villagers
byggmästare rakennusmestari master builder, building master
byman
porvari
burgher
byråchef
osastopäällikkö
head of department
byrådirektör
apulaisosastopäällikkö
assistant head of department
byskomakare kyläsuutari village shoemaker
byskräddare kyläräätäli village tailor
bysnickare kyläpuuseppä village carpenter
bysseskytter
tykkimies
artillerist
byålderman kylän vanhin, oltermanni village eldest, alderman
bågman, bågskytt jousimies, jousiampuja archer
båtsman puosu, pursimies, laivamies (sot.)
boatswain, seaman (military)
bältare
vyöntekijä,
myöhemmin gördelmakare
beltmaker,
later gördelmakare
bärare kantaja carrier, porter
böckare tynnyrintekijä, laudoittaja cooper
bödel pyöveli, mestaaja executioner, hangman
SULJE  ALKUUN
C
cammartienaren kamaripalvelija chambermaid, butler
campanarius kellonsoittaja bell ringer (of church bells)
canonieren tykkimies laivassa navy artillerist
cantor kanttori cantor, the person who leads a church choir or congregation in singing
capellan, capellanus kappalainen, kappeliseurakunnan pastori tai suuren seurakunnan vakinainen apulaispappi chaplain, curate
capell.predikant kappalaisen apulainen
assisting chaplain
capitain kapteeni captain (mil. rank)
capitularis tuomiokapitulin jäsen associate member of the department of justice (in Church)
capplan kappalainen chaplain, curate
carduan makare
ks. karduansmakare
see karduansmakare
casseur rahanhoitaja treasurer
catecheten katekeetta, kirkollinen kiertokoulunopettaja,  v.1700-1954 teacher of Church's ambulatory school
charge d'affaires
asiamies
agent, representative
charlatan
puoskari, veijari
quacker, rascal
chaufför kuski, kuljettaja chauffeur, driver, cabman
chef päällikkö chief
choralis kuoripappi choralist
civilekonom
ekonomi
bachelor of science (economy)
civilist
siviili
civilian
civilingenjör diplomi-insinööri master of science  (engineering), professional engineer
civis academicus ylioppilas student
clarinett blåsaren, clarinisten klarinetin soittaja clarinetist
clericus pappi priest, pastor
coadjutor, collaborator apulainen assistant, helper
collega superior magistro korkeakoulun maisteri magister in the university
collegan kolleega, opettaja student (or former student) at a college or university
comminister kappalainen chaplain, curate
commissionslandtmätare piirimaanmittari district land surveyor
compagnie profoss komppanian sotapoliisi, rangaistusten toimeenpanija
company prosecutor, military police
compagnie trumslagare komppanian rumpali company drummer
concionator saarnaaja preacher
concionator anni gratiae armovuodensaarnaaja preacher assigned for sermons during an important church year
concionator domesticus kotisaarnaaja home preacher
conducteur työnjohtaja foreman, supervisor
consistorialis tuomiokapitulin jäsen associate member of the department of justice ( in Church)
consistorii notarius tuomiokapitulin notaari a notary of the department of justice (in Church)
consistorii praeses konsistorin (tuomiokapitulin) esimies a superintendent of the departmen of justice (in Church)
conterfejare siluetti maalari, kasvokuvamaalari silhouette painter, artist
contorskrifvaren konttorikirjuri office clerk
contractus kirkkoherra, lääninrovasti vicar, dean
contractus praepositus lääninrovasti dean
copist kopisti copier
coopvärdi båtsman kauppa-aluksen puosu, pursimies
boatswain of a merchant ship
coopvärdi capitain

kauppa-aluksen kapteeni (merellä kulkeva laiva)
ks. kofferdi..
captain of a merchant ship (sailing overseas)
see kofferdi..
coopvärdi skeppare kauppa-aluksen laivuri (rantavesillä kulkeva laiva)
skipper of a merchant ship (sailing on coastal waters)
coopvärdi styrman kauppa-aluksen perämies mate of a merchant ship
coopvärdi sjöman kauppa-aluksen merimies sailor of a merchant ship
coopvärdi timmerman kauppa-aluksen kirvesmies carpenter of a merchant ship
cornett kornetti cavalry first lieutenant
corporal korpraali corporal
crono befallningsman kruununvouti sheriff
cronolänsman kruununnimismies, nimismies
district sheriff
curator holhooja guardian, welfare officer
curatus kappalainen chaplain, curate
curam gerens pastoris kirkkoherran viranhoitaja vicar's substitute
SULJE  ALKUUN
D
dagakarl, daglönare, dagsverkare
päiväläinen, päivätyömies
day labourer
dagdrifvare, dagtjuf
tyhjäntoimittaja
good-for-nothing
danneman tilanomistaja, kunnon mies farm/house owner, good fellow
dannekvinna
kunniallinen nainen
good reputed lady
dansmästare
tanssinopettaja
teacher of dancing
dansör, dansös
tanssija, tanssijatar
dancer (m), (f)
deja, deija
yleensä karjakko, myös imettäjä tai aviottoman lapsen synnyttänyt nainen usually milkmaid, also a wet-nurse, or woman who has given birth to an illegitimate child
dejour päivystäjä duty officer
dekanus
dekaani
dean
delägare osakas partner
demagog
kansankiihottaja
demagogue
depitor velallinen debtor
depotföreståndare varikkoesimies principal of a depot
dessinatör kangassuunnittelija pattern constructor, designer
destillator
tislaaja viinatehtaassa
distiller
detektiv etsivä, poliisi detective
diakonus diakoni, toinen kappalainen deacon
dignitär
ylimys
nobleman
direktör johtaja director
discipel
oppilas
disciple, pupil
disponent isännöitsijä, toimitusjohtaja managing director
divini verbi minister virka-asemasta riippumaton pappistitteli gods servant
divisionschef divisioonanpäällikkö division commander
docent
dosentti
associate professor
doctor tohtori doctor, physician
doctor sacrosanctae theologiae pyhän teologian tohtori doctor of holy theology
domare tuomari judge
domesticus palvelija servant
domhavande
tuomari
judge
dominus pappi, mutta voi olla myös ritari priest, also knight
domkyrkosyssloman tuomiokirkon taloudenhoitaja cathedral treasurer
domprost tuomiorovasti catherdral dean
drabant henkivartija guardsman, bodyguard
dragon rakuuna, kevyttä ratsuväkeä, liikkuu ratsain, taistelee jalkaisin dragoon, light cavalryman
driftchef käyttöpäällikkö chief engineer, plant manager
driftsingenjör
käyttöinsinööri
plant engineer
drotsi hovioikeuden presidentti, oikeusasioiden ylin hoitaja president of the Court of Appeal
dräng
renki, trenki (alunp. lounaissuomalainen sana)
farm-hand, hired man
drängfogde
isäntärenki
foreman of the farm-hands
drängpojke
renkipoika boy, young farm hand
drätselkamrerare kaupunginkamreeri city treasurer
dublering kaksikas - kahden ruodun yhdessä varustama  ylimääräinen sotilas  Pohjan Sodassa 1700. Kerättiin oman maan suojaksi kun armeija oli rintamalla
ks. tremänning, fyrmänning, femmänning
double - an extra soldier that was equipped cooperatively by two 'ruotus' in 1700's
see tremänning, fyrmänning, femmänning
dykaren sukeltaja diver
dykericommissarie sukelluskomissaari (vastasi tavaran nostoista hylyistä)
"diving commissioner" (responsible for salvaging wrecks)
dödgrafvare
haudankaivaja
grave digger
SULJE  ALKUUN
edituus ks. aedituus
see aedituus
efterträdare seuraaja, viran perijä successor
egendomsherre
kartanonherra
master of a manor
egen företagare yksityisyrittäjä private enterpriser, businessman
eggsmed viikateseppä scythe smith
ekipagemästare laivanvarustelumestari equipment master, ship's outfitter
ekonom
taloudenhoitaja
steward, manager
ekonomidirektör
tarlousjohtaja
finance manager
ekvilibrist
nuorallatanssija
ropedancer
eldare veturinlämmittäjä stoker, fireman on railway locomotive
elektor
valitsijamies
elector
elektriker sähkömies electrician
element lärare alkeiskoulun opettaja primary school teacher
elev
oppilas
pupil
embetsman ylempi virkamies superior civil servant
enrolleringsman kirjoille otettu sotamies enlisted troop
entreprenör
urakoitsija, yrittäjä
contractor, entrepreuner
episcopus piispa bishop
eques ritari knight
evangelist
evankelista
evangelist
executionsbetjänt, executor ulosottomies bailiff, execution officer
expedit
kauppa-apulainen
shop assistant, clerk
expeditions- befallningsman nimismiehen tai kruununvoudin sijainen
deputy sheriff, deputy district sheriff
expeditionsfogde nimismiehen tai voudin sijainen deputy sheriff, deputy district sheriff
extern
ulko-oppilas (sair.)
non-resident doctor or medical student
extra kammarskrivare ylimääräinen verokirjuri assistant tax clerk
extraordinarie kammarskrivare ylimääräinen vakinainen verokirjuri assisting permanent tax clerk
SULJE  ALKUUN
F
fabrigeur, fabrikant, fabrikör tehtailija manufacturer
fabriksarbetare tehdastyöläinen factory worker
fabrikschef
tehtaanjohtaja
factory manager
fackman
ammattimies
expert
fajansarbetare fajanssityöläinen faiance worker
faktor faktori (painotalon esimies)
foreman in a printing plant
falskmyntare
väärän rahan tekijä
counterfeiter
fanjunkare "faanjunkkari", lippujunkkari, lipunkantaja (jalkav.), standardinkantaja (rats.) ylin aliupseeriarvo, myös kadetti, tykistö ei käyttänyt lippuja eikä standardeja; alunperin nuori aatelismies
ks. styckjunkare
colour-bearer (inf.) standard-bearer (cav.), warrant officer, also cadet; originally a young man of nobility
see styckjunkare
farmaceut farmaseutti
pharmaceutist
fattigbössa, fattigbubbe vaivaisukko, "vatipyssy" poor-house man
fattighjon
vaivaistalon vaivainen
poor-house inmate
fattigvårdscasseur köyhäinhoidon rahastonhoitaja social welfare treasurer
femmänning viisikäs, viiden ruodun yhdessä varustama ylimääräinen sotilas 1700-luvulla Pohjan Sodassa
ks. dublering, tremänning, fyrmänning
extra soldier that was equipped cooperatively by five 'ruotus' in 1700's
see dublering, tremänning, fyrmänning
figurant muotokuvan tekijä portrait maker
filare
viilaaja
filer
filhuggare
viilantekijä
file maker
filtmakare
huovuttaja
felt maker
fiskal
viskaali, syyttäjä
fiscal, prosecutor
fiskare kalastaja fisherman
fiskeritillsyningsman, fiskeriintendent
kalastamotarkastaja inspector of fisheries
fiskköpare kalakauppias fishmonger
fiskarelapp
kalastajalappalainen
Lappish fisherman
fjällapp
tunturilappalainen, poromies
reindeer herding Lapp
fjärdingsman neljännesmies, avusti pitäjässä kruunun hallintoa verojenkeruussa ja järjestyksenpidossa ym. - näitä oli valittuna kerrallaan neljä, siitä nimi
(1800-l lopulle saakka)
a kind of bailiff, assisting crown's men in collecting taxes and maintaining law and order; four men were in office at time, hence the name "quarter man"
flagellator piiskuri whipper
flygeladjutant
sivusadjutantti, hallitsijan henkilökohtainen adjuntantti
flank adjuntant, personal adjuntant of the sovereign
flygelman
sivustamies, sotilas
flank soldier
flåbuse
nylkyri
skinner
fogde vouti, maatilan tilanhoitaja
sheriff, farm bailiff, farm overseer
folkskollärare kansakoulunopettaja elementary school teacher
fondmäklare
arvopaperimeklari, pörssimeklari
stockbroker
fordringsägare velkoja, saamamies creditor
forman kuorma-ajuri
charge driver
fornforskare
arkeologi
archaeologist
forsarbetare koskityömies rapids worker (for a hydro power plant)
forsrensare koskenperkaaja rapids clerarer (for a hydro power plant)
forsstyrman koskenlaskija shooter of rapids (on a float, boat or log)
forstmästare metsänhoitaja
forester
forstuppsyningsman metsänhoidon tarkastaja forestry inspector
fotdragon jalkarakuuna, "kivekäs", Pohjan sodan aikana perustettujen talonpoikaisten sissijoukkojen sotilas, 1700-luvulla pääosin Inkerinmaan pakolaisia infantry soldier, peasant guerilla troop in 18th century
fotograf valokuvaaja photographer
fotsoldat jalkamies, jalkaväen sotilas infantry soldier
fourier majoittaja quarterman (military title)
franciskan
fransiskaanimunkki
franciscan
frasmakare
puhuja
speaker
fredsdomare sovintotuomari reconciliation judge
fribytare
merisissi, merirosvo
buccaneer, pirate
friherre, friherrinna
vapaaherra (-tar), paroni (-tar)
baron, baroness
frilla
jalkavaimo
concubine
frisör
kampaaja
hairdresser
fru
rouva
madam, married woman
fruntimmeskräddare naisten vaatteiden tekijä women's dressmaker
frälseinspectoren rälssitilan pehtori inspector on tax-exempt farm
frälsebefallningsman rälssitilan työnjohtaja bailiff, foreman on tax-exempt farm
frälsebetjänt aatelispalvelija nobleman's servant
frälsebonde rälssitilallinen owner/farmer of tax-exempt farm
frälselandbonde
rälssitilan lampuoti, vuokraaja
tenant of tax-exempt farm
fullmäktig valtuutettu, valtuusmies, edusmies authorized agent, town councillor
funktionär
virkailija
official
furir majoittaja, korpraali (1700 -luvulla)
quarterman, corporal (18th century)
furste
ruhtinas, "vörsti"
prince
furstinna
ruhtinatar
princess
fyrmänning
nelikäs, neljän ruodun yhdessä varustama ylimääräinen sotilas 1700 luvulla Pohjan Sodassa
ks. dublering, tremänning, femmänning
extra soldier that was equipped cooperatively by four 'ruotus' in 1700's
see dublering,tremänning, femmänning
fyrvakt majakanvartija lighthouse watch
fyrvärkare
räjähdeasiantuntija, ilotulittaja explosive expert, fireworks expert
fysiker
fyysikko
physicist
fysiognom
kasvojenlukija, -tietäjä
physiognomist
fånge
vanki
inmate
fångesman saantomies creditor
fångforslare, fångförare vangin kuljettaja warden, prison guard (transporting the prisoners)
fånghus vaktman, fångvaktare, fångknekt vanginvartija warden, prison guard
fäherd, fäherde
karjapaimen
cattle shepherd, cowboy
fäktmästare
miekkailunopettaja
swordsmaster, teacher of fencing
fältherre
sotapäällikkö
military commander
fältjägare
kenttäjääkäri
rifleman
fältkamrer sotakamreeri chief accountant in the military
fältläkare sotilaslääkäri military doctor
fältprost kenttärovasti field dean
fältskär välskäri, haavalääkäri military doctor, surgeon, wound doctor
fältvakt
kenttävartija
guard
fältväbel vääpeli staff sergeant
fänrik vänrikki second lieutenant, sub-lieutenant
färgare värjäri dyer
färgarelärlingen
värjärioppilas
dyer's apprentice
färgeri verkmästare värjäämön mestari, työnjohtaja
dyer work's foreman
färjekarl
lossimies
ferryman
fästningsfånge linnoituksen vanki prisoner in fortress
följeslagare
seuralainen, saattaja
companion
förafskedad soldat erotettu tai eläkkeelle laskettu sotilas dismissed or retired soldier
förare lippumies, arvoltaan kersantti 1700 -luvulla, vastasi kuormaston kulusta ja leiripaikoista, majoittaja banner bearer, ranking a sergeant in 18th century, quarterman
förbrytare
pahantekijä
malefactor
fördubblingsbåtsman ylimääräinen merisotilas, joka ruodun oli Ruotsissa varustettava varsinaisen merisotilaan lisäksi (vuoteen 1811 saakka). Gotlannissa, Bohusissa ja Hallandissa kaksi ruotua yhdessä varusti tämän ylimääräisen merisotilaan. extra reserve sailor that was equipped and maintained by each "ruotu" farm in Sweden until 1811, in addition to the ordinary sailor that the "ruotu" had to maintain anyway.
föredragande
esittelijä
reporting officer, lecturer
förespråkare
puolustaja
defender
föreståndare, föreståndarinna johtaja, rehtori director, headmaster, headmistress
företrädare
edeltäjä
predecessor
författare kirjailija writer
förkämpe
esitaistelija, puoltaja
champion, defender
förlagsman, förläggare kustantaja publisher
förman
esimies
foreman, supervisor
förmyndare holhooja guardian
förpaktare
vuorkamies
leaseholder
förrådsförvaltare, förrådsmästare
varastonhoitaja
stores-master (military)
förskollärare
esikoulunopettaja
nursery-school teacher
förstärkingskarl vahvistusmies reinforcement soldier
förtroendeman luottamusmies trustee
förvaltare
haltija, tilanhoitaja, vouti, "valttari, förvalttari"
steward, procurator, farm bailiff
förvaltningsråd
hallintoneuvos
justice of the Supreme Adminstrative Court
SULJE  ALKUUN
G
gammal soldat vanha sotilas, entinen sotilas old soldier, former soldier
gardist
kaartilainen
guardsman
garvare nahkuri, karvali, parkkari tanner
garvaregesäll nahkurinsälli, kisälli tanner assistant. journeyman
gatläggare kadunlaskija, katukivien asettelija
road construction worker, stone layer
gelbgjutare vaskenvalaja
brass founder, copper-moulder
gendarmöfverstelöjtnant santarmieversti- luutnantti lieutenant-colonel of the gendarmes
general
kenraali
general
generalguvernör kenraalikuvernööri, Ruotsinvallan aikana lähinnä ylimaaherra, autonomian aikana koko maan ylin siviili- ja sotilaviranomainen, keisarin edustaja
governor-general, highest ranking civil and military official whose authoritiy came directly from the sovereign
generalmajor kenraalimajuri major-general
gesandt
lähettiläs
envoy
gesäll
kisälli, käsityöläismestarilta oppinsa saanut kisällinnäytteen suorittanut palkkatyömies, kisällit kiersivät paikkakunnalta toiselle oppimassa ammatin hienouksia (1868 saakka)
journeyman, handcraft master's apprentice
gevaldiger kivalteri (poliisimestari) police commissioner
giftblandare
apteekkari, myrkynsekoittaja
chemist
giftoman
naittaja
marryer
gipsfabrikant kipsitehtailija plaster manufacturer
gjuteriarbetare
valimotyöntekijä
foundry labourer
glasblåsare lasinpuhaltaja glass blower
glasmakare lasintekijä glass producer
glasmästare lasimestari glazier
godsarrendator maatilan vuokraaja tenant farmer, estate renter
godsinspektor maatilan pehtoori farm inspector
godsägare maatilan omistaja farm owner, estate owner
graduerad
oppiarvon saanut
graduated
grammatiker
kielenopettaja, kieliopintekijä
grammatics lecturer, linguist
gratialist
eläkkeensaaja (arm.)
pensioner (mil.)
gravgrävare haudankaivaja grave digger
graveuren kaivertaja engraver
grefve, grefvinna
kreivi, kreivitär
count, countess
gregarius
sotilas (Rooman armeijassa)
private, ranker (in Roman army)
grenadier, grenadjär krenatööri (sotilas)
grenadier
greve, grevinna
kreivi, kreivitär
count, countess
grofhuggare
kivenhakkaaja
stonehugger
grosshandlare tukkukauppias wholesaler
grufarbertare
kaivosmies
miner
gränsridare tullimies, rajavartija customs officer, mounted frontier guard
guldletare
kullankaivaja
gold digger
guldsmed kultaseppä goldsmith
guvernant kotiopettajatar governess
guvernör kuvernööri, maaherra v. 1837-1918
governor
gårds dreng, gårds dräng
kartanon renki
manor hired man
gårdskarl talonmies janitor
gårdstjänare kartanopalvelija, kartanon vouti, renkivouti manor foreman
gårdsägare talonomistaja farmhouse owner
gårdvarihandlande kulkukauppias peddler
gymnasist
lukiolainen
secondary school student
gymnast
voimistelija
gymnast athlete
gäldenär
velallinen
debtor
gärningsman pahantekijä, joskus myös käsityöläinen malefactor, also craftsman, artisan
gästgivare kestikievari, kievari, "keskevari", majatalon isäntä; vastuu kestikievarien ylläpidosta siiirtyi lailla 1918 valtiolle (lakkautettiin 1956) innkeeper, owner of a roadhouse
gördelmakare solkiseppä, vyöntekijä buckle smith, beltmaker
SULJE  ALKUUN
H
hammarsmed vasaraseppä hammersmith
hamnfogde satamavouti harbour bailiff
hamnsvakten satamavahti harbour guard
handelsbokhållare kirjanpitäjä book-keeper
handelsborgmästare
pormestari
mayor
handelsbetjänt kauppa-apulainen shop assistant
handelsexpedit
kauppamatkustaja
traveling salesman
handelsman
kauppias
shopkeeper
handlande kauppias
shopkeeper
handsk fabrigeur käsinetehtaan omistaja glovefactory owner
handskmakare käsineiden tekijä glover
hantlangare apumies, tykistön sotamies hired hand, artillery soldier
hantverkare käsityöläinen craftsman, artisan
hattmakare hatuntekijä hatter
hattmakaremästare hatuntekijämestari master hatter
hattstofferare hatuntäyttäjä hat dresser
hautboist oboisti, rykmentin esikuntaan kuuluva soittaja oboist, regiment headquarter staff
hejderidare metsänvartija forest guard, ranger
hembiträde kotiapulainen housemaid
hemmansägare talollinen farmer, freeholder
hera emäntä hostess
herde, herdinna
paimen, naispaimen
shepherd (m) / (f)
herus isäntä, valtias master
hertig, hertiginna
herttua, herttuatar
duke, duchess
historieskrifvare, historiker
historioitsija
historian
hjelpdragon apurakuuna extra dragoon
hjulmakare renkaan, rattaan tekijä wheel maker
hjälphustru
apuemäntä
housekeeper
hofdam
hovinainen
lady in waiting
hofmålare hovimaalari court painter
hofråd
hovineuvos
secretary to the prime minister
honorarie pastor kunniapastori honorary pastor
honorarius praepositus kunniarovasti honorary dean
hoppman, hoppmann
hoppmanni, vouti, nimismies, päällikkö, kapteeni (tulee saks. sanasta Hauptmann)
sheriff, commandant, captain (derives from German Hauptmann)
hora
huora
whore
hovjunkare hovijunkkari courtier
hovkopparslagare
hovikupariseppä
court copper-smith
hovman huovi, sotamies, etenkin ratsumies
(vrt. knekt)
soldier, esp. cavalry troop
(comp. knekt)
hovrättskommissar
hovioikeuden virkamies
senior officer of the Court of Appeal
hovrättsfiskal
hovioikeudenviskaali
assistant judge of the Court of Appeal
hovslagare kengitysseppä farrier
hufvudman, huvudman
päämies head, principal
husa
kotiapulainen
housemaid
husar husaari, ratsumies hussar, cavalry soldier
husbonde
talonpoika, isäntä
farmer, master of the house
husfru
emäntä, rouva
hostess, housewife
hushållerska, hushållsmamsell taloudenhoitaja housekeeper
huslärare kotiopettaja tutor
husman huonemies, loinen, tilattomaan väestöön kuuluva maatyöläinen, toisen luona ilman varsinaista vuokraa asuva, "kesti, läksiäin, purlakka, koturi" lodger, person living in other people's home either for rent, for work or paid by social welfare
huspiga
sisäpiika
housemaid
huspredikant kotisaarnaaja home preacher. household chaplain
husvärd
talon isäntä
master of the house, landlord
hyrkusk
vuokra-ajuri
cab driver
hyresgäst vuokralainen lodger, tenant
hyresvärd vuokraisäntä landlord
hårfriseur kampaaja hairdresser
häradsnämdeman kihlakunnan lautamies district lay asessor
häradsdomare kihlakunnan tuomari disctrict court judge
häradshöfding herastuomari, pitkäaikaisen nuhteettoman lautamiehen saama arvonimi district court layman's honorary title, with long, good service
häradsprofoss kihlakunnan sotapoliisi
district military prosecutor
häradsskrivare henkikirjoittaja district registrar
härförare
sotapäällikkö
mil. commander
härold
airut
herald
häxmästare
velho
magician, sorcerer
högvakt
päävahti
chief guard
hökare
muonakauppias
food tradesman
SULJE  ALKUUN
I
ilbud
pikalähetti
express orderly
infanterist jalkaväen sotilas infantry soldier
informator kotiopettaja tutor
ingeneur, ingenjör
insinööri engineer, civil engineer
inhyses, inhysing, inneboende
itsellinen, loinen lodger, person living in other people's home either for rent, for work or paid by social welfare
inkvisitor
inkvisiittori, kuulustelija
inquisitor
innehavare
liikkeenomistaja
proprietor
innevånare asukas inhabitant
inspektor tilanhoitaja, varainhoitaja, pehtori inspector, manager of an estate
inspektör tarkastaja controller
instruktör harjoitusopettaja instructor
instrumentmakare soittimentekijä, mittausvälineiden tekijä
instrument maker (musical / technical), measures maker
intern
sisäoppilas
boarding school student
intressent
osakas
shareholder
ispravnikka piirikunnan poliisipäällikkö (ven. ispravnik) district sheriff in Russia
isvosikka vuokra-ajuri, vosikka, issikka (ven izvoztshik) coachman, cab driver
SULJE  ALKUUN
J
jagtkarl metsästäjä hunter
jagtstyrman jahdin perämies yacht mate
jarl
jaarli
earl
jefreittari
korpraali Venäjän armeijassa
corporal, Russian infantry
jonglör
ilveilijä
jester, clown
jordbrukare maanviljelijä farmer
jordegumma, jordemoder kätilö midwife
journalist lehtimies journalist
jungman jungmanni, merimies ordinary seaman
junkare
nuori alempi aatelismies, maa-aatelin edustaja
young man of the lower nobility
jurisdoktor
lakitieteen tohtori
doctor or law
jurist lakimies lawyer
justerare vaaitsija, punnitsija inspector of measures
justitieråd oikeusneuvos justice of the supreme court
juvelerare jalokivikauppias jeweller
jägare metsästäjä, jääkäri hunter, rifleman (soldier)
jägarekorporal jääkärikorpraali rifleman corporal
jägmästare metsänvartija certified forester
järnkramhandlare romukauppias ironmonger
järnsmed rautio, rautaseppä iron smith
SULJE  ALKUUN
K
kadett kadetti, sotakoulun oppilas cadet, midshipman
kakelungsmakare kaakeliuunin tekijä stove builder, tiled stove builder
kammarförvandt
apukamreeri
assistant chief accountant
kammarherre kamariherra chamberlain
kammarjungfru kamarineito chambermaid
kammarråd kamarineuvos privy councellor
kamrer kamreeri head clerk, accountant
kannstöpare
kannunvalaja
jug smith
kansler, kanslipresident
kansleri, kansliakollegion esimies, 1680-l alkaen kansliapresidentti
chancellor
kanslist kanslisti clerk
kantor
kanttori
cantor, precentor
kanonier
tykkimies (laivasto)
gunner (navy)
kapellan, kapellanus
kappalainen, kappeliseurakunnan pastori tai suuren seurakunnan vakinainen apulaispappi
chaplain, curate
karduansmakare hienonahkuri (kirjojen kansinahkaa, kenkänahkaa ym.)
tanner of fine leather
kasakka renki, päivätyömies (vir. kasakas, ven. kazak); hist. venäläinen sotilaskansanluokka farm hired hand, day labourer; cossack
kassör, kassörska
kassanhoitaja (nainen, mies)
cashier (male, female)
kavallerist ratsumies cavalry soldier
keisaaja
kuulustelija, inkvisiittori
inquisitor
kejsare, kejsarinna
keisari, keisarinna
emperor, empress
kemist
apteekkari, kemian oppinut
chemist
keramiker savenvalaja potter
kirurg haavalääkäri surgeon
klensmed lukkoseppä
locksmith
klerk
pappi
priest
klippare
keritsijä
shearer
klockare lukkari, aluksi kellonsoittaja, kanttori, kirkkovahti ja pappilan isäntärenki. 1686 lain jälkeen vastasi lukemisen ja kirjoittamisen opetuksesta. Lukkari oli vapautettu sotaväestä josta pilkkalause: "valmis kuin lukkari sotaan")
ks. suntio
precentor, cantor, formerly bell ringer, verger and church bailiff.  After 1686 Church Law, parish clerk,responsible also for teaching parish people reading and writing. 'Klockare' or 'Lukkari' was relieved from military service
see suntio
klockgjutare kellonvalaja bell-founder
klockringare kellonsoittaja bell ringer, church bell ringer
klädsfabrikant vaatetehtailija cloth factory owner
knape knaapi, asemies, soini, ritarin asepalvelija keskiajalla, myöhemmin rälssimies ilman varsinaista aateliskirjaa, pyrki sotapalvelusta suorittamalla osalliseksi aatelin etuoikeuksia
male servant, Knight's weapon carrier / servant in Medieval times, later any lower nobility recruiting in the armed forces to gain nobile rights
knappmakare napintekijä buttonmaker
knekt (knecht)
nihti, jalkaväen sotamies etenkin 1600-luvulla. Aiemmin "palvelija"
infantry soldier especially in 17th century, before that, male servant
kock kokki cook
kofferdikapten kauppa-aluksen kapteeni (merillä kulkeva alus)
ks. coopverdie
captain of a merchant ship (sailing overseas)
see coopverdie
kofferdisjöman kauppa-aluksen merimies sailor of a merchant ship
kofferdiskeppare
kauppa-aluksen kippari, päällikkö, laivuri (rantavesillä kulkeva alus)
skipper of a merchant ship (sailing on coastal waters)
kokerska
keittäjätär
female cook
kolare
miilumies, miilunpolttaja, sydenpolttaja, nuohooja; Varsinais-Suomessa miilunpolton esimies
charcoal pit worker; charcoal pit foreman in SW Finland
kolonist
uudisasukas
settler, colonist
kolportör kirjanpäällystäjä, etenkin Raamatun, kannensitoja, maallikkosaarnaaja colporteur, book esp. Bible canvasser, layman preacher
komediant
ilvehtijä
jester, clown
komiker
koomikko, näyttelijä
comedian
kommendant komentaja, päällikkö commandant
kommendör komentaja, ylipäällikkö commander
kommerseråd kauppaneuvos division head at Board of Commerce, commercial counsellor
komminister
apulaiskirkkoherra
assistant vicar
kommissar julkisen tehtävän toimekseen saanut senior officer
kommissarie komissaari, (poliisi-) tarkastaja commissary, (police-) inspector
kommissions lantmätare valtuutettu aluemaanmittari authorised district surveyor
kommissionär
asiamies, välittäjä
agent
kommitterad komitean jäsen committee member
kommunalläkare kunnanlääkäri district doctor, medical officer
kompanichef komppanian päällikkö company commander
kompanjon yhtiökumppani partner
kompositör
säveltäjä
composer
konditor kondiittori
confectioner
konduktör ratavahti, junatarkastaja, esimies,
linnoitusjoukoissa ja tykistössä "förare" vastaava arvo
railway guard, conductor, supervisor, foreman, in military: engineer and artillery rank equivalent of "förare"
konopaatsikka hirsien tilkitsijä (ven. konopatshik) caulker
konrektor
konrehtori, katedraalikoulun kolmas opettaja, apulaisrehtori
teacher of cathedral school, assistant headmaster
konstapel konstaapeli, aliupseeri tykistössä non-commissioned officer
konstberidare
taitoratsastaja
trick rider
konstdomare
taidekriitikko
art critic
konstnär
taiteilija
artist
konstruktör suunnittelija designer
konsul konsuli consul
konsulent
ohjaaja, neuvonantaja adviser, counselor
konsult konsultti consult, adviser
kontorist
konttoristi
office employee
kontorschef konttoripäällikkö office manager
kontraktsprost rovasti dean
kopist
kopisti
copy, copywriter
kopparslagare vaskiseppä copper-smith
kopplare parittaja pander
korist
kuorolaulaja
choralist
kornett kornetti, ratsuväen vänrikki cornet, cavalry ensign
korporal korpraali corporal
korpräst kuoripappi choralist
korrespondent kirjeenvaihtaja correspondent
korsfarare
ristiretkeläinen
crusader
koryfé
johtaja, päämies
manager, principal
kosacken kasakka cossack
kreditor velkoja creditor
krigsfånge sotavanki prisoner of war
krigsman soturi warrior
krigskommissarie
sotakomisaari
war commissioner
krigsråd sotaneuvos (1700-luvulla) war councillor
kriminalinspektör rikostarkastaja detective inspector
kringstrykande kulkuri vagabond
kronofogde kruununvouti sheriff, enforcement officer, bailiff
kronokommissarie
kruununkomissaari
senior bailiff, senior enforcement officer
kronolänsman kruununnimismies sheriff, police constable
krukmakare savenvalaja, ruukun tekijä potter
kryddkrämare maustekauppias spice dealer, spice merchant
krypskytt
tarkka-ampuja, sala-ampuja
sniper
krämare
rihkamakauppias
haberdasher
krögare krouvari innkeeper
kuharkka piika, palvelijatar (ven. kuharka) maid
kurator
kuraattori, neuvonantaja, holhooja
counsellor, trustee, guadian, almoner
kurfurste vaaliruhtinas elector, electoral prince
kurir
sanansaattaja
messenger, courier
kusk ajaja, ajuri, kuski driver, coachman
kustroddare rannikkovartija coast guard
kustsergeant rannikkovartioston kersantti
coast guard sergeant
kvacksalvare
puoskari
quacker, charlatan
kvarnmästare myllymestari miller-master
kvartermästare majoitusmestari, aliperämies (laivasto)
quartermaster
kvarterman majoittaja, majoitusmies
quarterman
kypare
viinuri
bartender, wine waiter
kyrckobyggmästare kirkon rakennusmestari church building contractor
kyrkofattig kirkonköyhä, köyhä jonka elatuksen kirkko kustansi
poor people getting their living on welfare from the Church
kyrkoherde kirkkoherra vicar
kyrkopräst kirkon pappi priest, pastor
kyrkovakt, kyrkoväktare suntio, unilukkari
church official, sexton, (tasks included church bell ringing and waking of those sleeping during sermon)
kyrkovärd kirkkoväärti, kirkon hoitaja, kirkonisäntä church-warden (a wealthy farmer that took responsibility in maintaining the Church building
kälkborgare
poroporvari, konttiporvari (ivallinen)
mocking name for the lower burghers
källarmästare
ravintoloitsija
restaurant-keeper
kämner, kämnär
kämneri, kaupungin alioikeuden eli kämnerioikeuden jäsen (lakkautettiin 1868); alkuaan kaupungin kassanhoitaja ja verojen kantaja
magistrate; originally city cashier and tax collector
kämpe
taistelija
champion, fighter
köksa
kyökkipiika, 'köksä'
kithcenmaid
köpman kauppias merchant
köpsvän kaupustelija dealer
körsnär
turkkuri
furrier
körsven
ajaja
driver
köttmångare
lihakauppias, teurastaja
meat-monger

Käytettyjä lähteitä:

Oxford Unabridged Dictionary, Oxford 1995
American Heritage Dictionary, Dell 1983
Petri Karonen & al. - Vanhojen käsialojen lukukirja, Kampus 1998
Nenonen & Teerijoki - Historian suursanakirja, WSOY 1998
Suomen Sukututkimusseura ry -  HisKi  ja www.genealogia.fi
Matti J. Kankaanpää - Suuri pohjansota
Skoldatanätet - Lexin Svensk-finskt lexikon
Arvi Jännes - Ruotsalais-suomalainen sanakirja, 1887
Project Runeberg - Nordisk familjebok on-line
Toivo Vuorela - Kansanperinteen sanakirja, WSOY 1979