Kuolinsyyt

Tiedot sairauksien aiheuttajista ja tautien olemuksesta ovat satojen vuosien aikana muuttuneet lääketieteellisen tiedon lisääntyessä. Taudeista käytetyt nimet ovat muuttuneet. Edes lääketieteen asiantuntija ei pysty aina ehdottoman varmasti kertomaan, mitä sairautta erilaisista oireista ja kuolinsyistä aikoinaan käytetty taudinnimi tänä päivänä edustaa. Pappien tehtävä oli 1700 -luvulta alkaen kirjata historiakirjaan kuolinsyyt. Omaiset kuvasivat vainajan viime vaiheet ja niillä perustein kuolinsyy piti löytää papeille jaetusta luettelosta. Jos oireet eivät vastanneet mitään luettelon kuolinsyytä, kuolinsyyksi merkittiin "oangivfen" eli "tuntematon", tai "ei annettu (luettelossa)".

Tälle sivulle olen ottanut myös kuolleiden ja haudattujen luetteloissa kirjattuja kuolinsyitä, jotka eivät sisälly käytettyihin kuolinsyynimistöihin. Luettelo ei siis sisällä ainoastaan tauteja. Eräiden nykyaikana vaikeasti tajuttavien "sairauksien" luonnetta on selvitelty lyhyesti. Tautien suomenkieliset nimet, jotka eivät ole enää yleisessä käytössä, on varustettu lainausmerkeillä. Saksalaisia taudinnimiä käytettiin monissa Vanhan Suomen seurakunnissa.
Etsitkö tiettyä sanaa? Paina CTRL+F.


Causes of death
Causes of death have been registered in Finland since 1700's. Medical knowledge has grown in huge steps since those times, and speaking of diseases, it is not always possible to determine what the old 'causes' actually tell us. German was used for causes of death in many parts of Finland that belonged to Russia since early 1700's.

Kausi / Period
A luettelon kuolinsyy / cause of death in 1749-1773
B luottelon kuolinsyy / cause of death in 1774-1801
C luettelon kuolinsyy / cause of death in 1802-1811
D luettelon kuolinsyy / cause of death in 1812-1877

Aakkoset: a | b | c | d | e | f | g | h | ij | k | l | m | n | o | pq | r | s | t | u | vw | å |

Kuolinsyy
Cause of death
Suomi English Kausi
Period
A
ALKUUN/TOP
afbrändt
poltettu roviolla
burnt on a pile

aflifvade teloitetut executed CD
afl. utan confirm kuolema vahvistamatta death has not been confirmed
andtäppa hengenahdistus;
sydän-,keuhko- tai muu sairaus
dyspnea, difficulty in breathing;
cardiac, pulmonary or other disease
BCD
augustifeber "elokuunkuume","syyskuume", "rantatauti";
vatsaoireita aiheuttanut kuumetauti, mahdollisesti pikkulavantauti tai muu siihen verrattava salmonellatauti (ks. gastrisk feber)
"August fever"
a fever causing stomach difficulties, maybe a typhoid fever or another disease caused by bacteria salmonella (see gastrisk feber)

avtyning "riutumistauti" ks. trånsjuka languish (see trånsjuka)
B
ALKUUN/TOP
barnemord
barnamord 
lapsenmurha infanticide A
B
barnkräfta lapsensyöpä;
"Lapsensyöpä" on sama kuin "vesisyöpä" eli vesikuolio, kasvojen kudosten kuolio (noma) tulehduksen seurauksena huonokuntoisella pikkulapsella (ks.likmask)
ulcerative stomatitis
"child cancer", necrosis in facial tissue (noma)caused by an inflammation on an unhealthy baby child (see likmask
B
barnsbörd
-convulsioner
-genom förblödning
-barnsängfeber
synnytys
-kouristukset
-verenvuoto
-lapsivuodekuume
Kuolinsyynä "barnsbörd" käsittää tavallisesti myös lapsivuodeajan eli lapsivuoteen
childbirth
-convulsions
-bleeding
-childbed fever
as a cause of death "barnsbörd" usually includes the childbed time
ABCD
barns hiertsprång "lapsen sydänkouraus", "kouristaja",
kuumekouristukset tai epilepsia pikkulapsella (ks. ryckningar, tandplåga)
children's epilepsy, convulsions (see ryckningar, tandplåga) B
barnsjuka
(okänd barnsjuka)
lastentauti
(tuntematon lastentauti)
nimike otettiin kuolinsyynimistöön, koska huomattava osa lasten kuolinsyistä jäi tuntemattomaksi.
children's disease
(unknown children's disease)
major part of the children's causes of death remained unknown
A
barnsäng  lapsivuode
suomen kielessä käsittää laajemmassa merkityksessä myös synnytyksen
childbed
in Finnish includes also the child labour

benbrott luunmurtuma (ks. krossning, friska sår) fracture (see krossning, friska sår) C
benröts-skador luumätävammat osteomyelitis B
bitning eläimen purema bitten by animal
blodflöd verenvuoto hemorrhage CD
blodhostning
(förblödning)
veriyskä(ks. lungsot, tvinsot) hemoptysis (see lungsot, tvinsot) BCD
(B)
blodstörtning verensyöksy,runsas veriyskä pulmonary hemorrhage A
blodsår verihaava,vuotava haava bleeding sore
blåsesten rakkokivi bladder stone B
blåsutslag vesiruusu, vyöruusu, rakkulaihottuma erysipelas
brock, bråck
(inspärrat brock, inklämnat brock)
tyrä
(kureutunut tyrä)

hernia BC
bråddöd äkkikuolema (ks. slag, stickfluss) sudden death(see slag, stickfluss) ABC
bräcklighet
(ålderdom och bräcklighet)
raihnaisuus
(vanhuus ja raihnaisuus)
frailty
(old age and frailty
A
brännsjuka
brännesjuka
(hetsig sjukdom och brännsjuka)
(hetsig feber, brännesiuka)
"polttotauti", ankara kuumetauti high fever A
B (A)
(B)
brännsår palovammat burn C
bröstfeber "rintakuume", 
-keuhkokuume, 
-keuhkotulehdus  (ks.håll och styng)

pneumonia (see håll och styng)

BCD
bröstsjuka "rintatauti"
-useimmiten keuhkotauti (ks. lungsot)

usually pneumonia (see lungsot)

A
buk-ref
bukref
vatsanväänteet,
vatsanpurut, vatsavaivat.
(ref - "reväsin"?)(ks. colik och förstoppning, magflen, magsjuka, magsvårighet)

stomach complaint (see colik och förstoppning, magflen, magsjuka, magsvårighet)

A
BCD
bulnader paiseet, ajokset (ks. bölder, rötbölder, rosen, kallbrand, sår)

abscess(see bölder, rötbölder, rosen, kallbrand, sår)

CD
bölder paiseet (ks. sår, bulnader, bölder, rosen, kallbrand)

abscess (see sår, bulnader, bölder, rosen, kallbrand)

D
C
ALKUUN/TOP
cholera kolera
-yleisemmin vaikea ripulitauti 
cholera
-severe diarrhea

cholera asiatica kolera,aasialainen kolera Asiatic cholera
cholera nostras kotimainen (tai eurooppalainen) kolera
-tarkoittaa pikkulavantautia ja muita siihen verrattavia salmonellatauteja
"domestic cholera", usually a typhoid fever or another disease caused by bacteria salmonella 
chroniska lidanden i buken krooniset vatsakivut chronic stomach pains
colik suolikouristukset (oik. paksusuolivaivat), "ähky" (ks. bukref, förstoppning, magflen)

colic  (see bukref, förstoppning, magflen)

BCD
commotion aivotärähdys concussion
convulsioner kouristukset ja kouristelut raajoissa
-kouristelut olivat yleisiä mm. riisitautia sairastavilla lapsilla
-epilepsiaa lievempi kouristelu  (ks. fallandesot)

convulsions and cramps of limbs
typical for children with rickets

(see fallandesot)

CD
D
ALKUUN/TOP
diarrhé
diarrhoea
ripuli, "punatauti" (ks. utsot, rödsot, durklopp)

diarrhea (see utsot, rödsot. durklopp)

C
dragsiuka
dragsjuka
"vetotauti"
-torajyvämyrkytyksestä johtuvat suonenvedot ja kouristukset sekä mahavaivat ja raajakuoliot
ergot poisoning causing cramps and convulsion B
C
drunknade,
drunkning
hukkuneet ,
hukkuminen
drowned,
drowning
ABCD
Durchlauf
ripuli (saks.)
diarrhea (Ger)

durklopp
ripuli


döde af okänd händelse  kuolleet tuntemattoman tapauksen johdosta death caused by an unknown event CD
döde af starka drycker  kuolleet väkevistä juomista  death caused by strong drinks (liqueor) CD
dödfunnen kuolleena löytynyt found dead
dödsstraff kuolemanrangaistus sentenced to death CD
dömde och aflifvade tuomitut ja teloitetut judged and executed CD
E
ALKUUN/TOP
elephantiasen (Elfkarlebysjukan eller elephantiasen)  elefanttitauti (myös älvkarlebyn tauti eli elefanttitauti), spitaali eli lepra elephant's disease (also älvkarleby disease), leprosy D
engelska sjukan englannin tauti (ks. risen)

"English disease" (see risen)

CD
Engbrüstig
hengenahdistus (saks.)
shortness of breath (Ger)

Ersticken
tukehdutettu (saks.)
esim. "von Hebamme ersticken" = kätilön tukehduttama
suffocated (Ger)
(e.g. by the midwife)

F
ALKUUN/TOP
fallandesot kaatumatauti, epilepsia (ks.convulsioner)

epilepsy (see convulsioner)

BCD
febrar af alla slag kaikenlaiset kuumeet  all kinds of fever
fistlar avanteet fistula B
flussfeber katarrikuume, hengitystietulehdus catarrhic fever, inflammation of  the respiration canals
fläckfeber, fläcktyfus pilkkukuume (typhus exanthematicus) typhus AB
frisel ihottumakuume
-vastaa oireiltaan ns. vauvarokkoa, erään herpesviruksen aiheuttamaa kuumetautia
rash fever
-similar symptoms with a fever caused by herpes virus

fråssa
frossa 
malaria, horkka, vilutauti (ks. älta)

malaria (see älta)

A
CD
frusen till döds paleltunut kuoliaaksi frozen dead
fulslag sormimärkimä pusing finger
fulsår

(fistlar, benröts-skador)

mätähaava whitlow, paronychia B
fundne döde på marken  löydetty kuolleina maasta found lying dead on the ground
fältfeber, fältsjuka  "sotakuume", "sotatauti"
-tavallisimmin pilkkukuume
"battlefield fever", "battlefield disease",
usually typhus

förblödning kuolettava verenvuoto (ks. blodhostning)

bleeded into death (see blodhostning)

B
förgiftning myrkytys poisoning
förlamning
halvaantuminen
paralysation

förstoppning umpitauti, ummetus (ks. bukref, colik, magflen)

constipation (see bukref, colik, magflen)

BCD
G
ALKUUN/TOP
gastrisk feber ks. augustifeber see augustifeber
Geschwoll
turvotus (saks.)
swelling, swollen (Ger)

Geschwühr
haava, vatsahaava (saks.)
sore, ulcer (Ger)

gickt
gikt, gigt 
kihti, "luuvalo" (ks. led- och torrvärk)

gout (see led- och torrvärk)

BC
D
gul-sot 
gulsot

 

keltatauti, syynä erilaiset maksan ja sappiteiden sairaudet (ks. andtäppa, magflen, vattensot, skjörbugg)

jaundice A
BCD

 

H
ALKUUN/TOP
halss-fluss
halsfluss, halssvulst
kaularöhkä, angiina (ks. strypsjuka)

tonsillitis (see strypsjuka)

B
CD
halsröta kurkkumätä  diphtheria 
halssjuka "kaulatauti"
-kurkkumätä (diphtheria) tai angiina
diphtheria or tonsillitis
Hertzgespann
sydänkouraus (saks.)
(ks. hjärtsprång)
heart convulsion (Ger)
(see hjärtsprång.)

hetsig feber, hetsig sjukdom ankara kuume, kuumetauti, "polttotauti" (ks. brännesiuka)

high fever (see brännesiuka)

B
hetsvulst "kuuma-ajos", ajotulehdus  (ks. rosen, kallbrand)

inflammated abscess (see rosen, kallbrand)

B
hjärtsprång hos barn "lapsen sydänkouraus", "kouristaja", kuumekouristukset tai epilepsia pikkulapsella (ks. tandsprickning, magref, maskar)

fever and convulsions or epilepsy with a baby child (see tandsprickning, magref, maskar)

CD
hosta  yskä cough
hufvudwärck
päänsärky
headache

hunger nälkä starvation ABCD
håll och styng pistokset, rintapistokset esim. keuhkokuumeessa ja keuhkopussin tulehduksessa (ks. bröstfeber)

stinging pain in chest as in pneumonia (see bröstfeber)

ABCD
hård mage  kova vatsa, ummetus (ks. älta, magtorsk, trånsjuka hos barn)

constipation (ks. älta, magtorsk, trånsjuka hos barn)

BCD
hängt sig  hirttänyt itsensä hanged himself
höftsjuka yleensä tuberkuloottinen lonkkavika usually a tuberculotic hip injury
IJ
ALKUUN/TOP
ihjälfallne kuoliaaksi pudonneet fallen dead
ihjälfrusne  kuoliaaksi paleltuneet frozen dead
ihjälosade,
ihjälosning
häkään kuolleet,
häkään kuoleminen
killed by carbon monoxide intoxication
ihjälsparkat
av en hest

kuoliaaksi potkaistu
hevosen potkaisema

kicked to death
by a horse


ihjälsvultne nälkään kuolleet starved to death
inflammation tulehdus inflammation
influenza influenssa influenza
K
ALKUUN/TOP
kallbrand  kuolio, "kylmänvihat" (ks. kräfveten, hetsvulst, rosen, kallbrand, bulnader, rötbölder, sår)

gangrene (see kräfveten, hetsvulst, rosen, kallbrand, bulnader, rötbölder, sår)

ABCD
Keiche
hengenahdistus (saks.)

(ks. engbrüstig)
shortness of breath (Ger)
(see engbrüstig)

kikhosta  hinkuyskä, (pertussis) whooping cough ABCD
koppor isorokko (variola), "rupuli"  smallpox ABCD
kramp kouristus convulsion
krossade murskaantuneet
-af träd i skogen= puiden alle metsässä; 
-i grufwor= kaivoksissa)
crushed to death
-af träd i skogen= under a tree trunk in forest; 
-i grufwor= in the mines)
BCD
krossning  ruhjoutuminen, murskaantuminen (ks. benbrott, friska sår)

to be crushed (see benbrott, friska sår)


kräfta syöpä, "ruumiinmato", "koi"  cancer, "body worm"
kräfveten  syöpä, "ruumiinmato", "koi" (ks. kallbrand)

cancer (see kallbrand)

A
L
ALKUUN/TOP
ledvärk  nivelsärky, jäsensärky (ks. torrvärk, gickt)

joint pain (see torrvärk, gickt)

ABCD
lifsjuka, livsjuka ripuli, vatsatauti, "vatsuri" diarrhea
likmask ks. barnkräfta see barnkräfta
Lungensucht keuhkotaut (saks.) tuberculosis (Ger)
lungsot

 

keuhkotauti, keuhkotuberkuloosi, "rintatauti"  (ks. bröstsjuka, blodhostning, tvinsot)

tuberculosis, consumption ABCD
M
ALKUUN/TOP
magflen mahakatarri, sydänalanpoltto, "reväsin"  (ks. andtäppa, gulsot, bukref, colik, förstoppning, magsjuka, magsvårighet)

gastritis (see andtäppa, gulsot, bukref, colik, förstoppning)

BC
mage-ref ks. bukref see bukref
magsjuka  ks. bukref, magflen see bukref, magflen CD
magsvårighet  ks. bukref, magflen see bukref, magflen CD
magtorsk  vatsasampaat, suolistoon levinnyt sammastauti (ks. hård mage, trånsjuka hos barn)

soor (see hård mage, trånsjuka hos barn)

CD
maskar  madot, sisälmysmadot (ks. hjärtsprång hos barn, tandsprickning, magref)

worms (see hjärtsprång hos barn, tandsprickning, magref)

BCD
mjältbrand pernarutto anthrax
mjält-sjuka pernasairaus
-tarkoittaa lähinnä ylävatsassa ja vasemman kylkikaaren seudussa esiintyneitä vaivoja. Mjältsjuka tarkoittaa myös "luulotautia" eli mielenvikaisuutta (pääasiallisesti miehillä), naisilla vastaavan taudin määrityksenä oli yleensä "hysteria". 
disease of spleen
-usually pains in the upper abdominal region and left rib.
-also "hypocondhria" mental illness (with men), same symptoms with women were  considered as "hysteria" 

mässling, messling tuhkarokko (morbilli), "tuhkarupuli", "tuhkuri" measles ABCD
mördade murhatut 

(barn=lapset, äldre=vanhemmat, äldre personer= vanhemmat henkilöt) 

murdered 

(barn=children, äldre=parents, äldre personer= senior people

ABCD
N
ALKUUN/TOP
nackyxat
kaula katkaistu piilukirveellä
head hacked off

nerspjutet,
neerspiutet
keihäällä pistetty, lävistetty, seivästetty
stabbed with a spear

nervfeber, nerffeber hermokuume
-hermosto-oireita aiheuttanut vakava kuumetauti, esim. lavantauti (typhus ahdominalis) ja pilkkukuume (typhus exanthematicus) 
typhoid fever ABCD
niur- och blåsesten  munuais- ja rakkokivi kidney and bladder stone B
njur-passion munuaisvaivat renal colic A
nässelfeber 

(scharlakans- och nässelfeber)

nokkosrokko, "viholaisrokko" nettle rash B
O
ALKUUN/TOP
oangifven siuka
oangifven sjukdom 
ilmoittamaton tauti. uncataloged disease
CD
obekant  syytä ei tiedetä cause of death unknown
okänd barnsjuka tuntematon lastentauti unknown children's disease A
olyckshändelser  tapaturmat accidents BCD
omkomne af oos omkomne af os häkään kuolleet  intoxicated by carbon monoxide A
B
omkomne under isen jään alle menehtyneet  drowned under ice
omväxlande feber vaihteleva kuume (ks. frossa)

varying fever (see frossa)


ormbett käärmeenpurema snakebite
otjenlig spis sopimaton ruoka (ravinto) inedible food (diet)
P
ALKUUN/TOP
piskat, pijskat
ruoskittu
lashed

Pocken
isorokko (saks.)
smallpox (Ger)

podager kihti (jalassa) (ks. rosen, skjörbugg, gickt, led- och torrvärk)

gout in foot  (see rosen, skjörbugg, gickt, led- och torrvärk)

A
pästen paiserutto (pestis). 
Yleisemmin rutto tarkoitti vakavaa kulkutautia. 

bubonic plague, pestilence  A
Q
ALKUUN/TOP
qvinnors blodgång naisten verenvuoto feminine hemorrhage B
qväfde af ammor eller mödrar, kväft af modret imettäjien tai äitien makaamalla kuoliaaksi tukehduttamat suffocated into death under their mothers or nurses AB
qväfning tukehtuminen suffocation
R
ALKUUN/TOP
ref kipu, vaiva, väänne, kynsillinen, sydänalanpoltto, "reväsin" pain, difficulty
risen riisitauti rickets
rosen  ruusu, ihoruusu erysipelas ABCD
Rotherur
verta virtsassa (saks.)
blood in urine (Ger)

rus juopumus drunkness
ryckningar kouristukset, nytkähdykset  convulsions B
rödmässling vihurirokko (rubeola) rubella
rödsot
röd-sot
punatauti 
(dysenteria, shigellosis), yleisemmin verinen ripuli (ks. diarrhé, utsot)

dysentry (see diarrhé, utsot)


rötbölder mätäpaiseet rankling sore C
rötfeber "mätäkuume", ihovaurioita aiheuttanut vaikea kuumetauti, yleisimmin pilkkukuume (ks. fläckfeber)

serious fever causing damaged skin (see fläckfeber)

BD
rötsår  mätähaava rankling sore
S
ALKUUN/TOP
scrophler, scrofler risatauti, imusolmuketuberkuloosi scrofula
sjelf-mördare sielfmördare sjelfmördare itsemurhan tehneet  suiciders A
B
CD
skabb  "kapi" itch  
skarlakansfeber tulirokko (scarlatina), "punarokko", "punarupuli"  scarlet fever BCD
skrofler
"kruffelitauti", nielutulehdus
inflammation of throat and/or adenoids

skörbjugg keripukki
-C-vitamiinin puutostila (ks. vattensot, andtäppa, gulsot)

scurvy
-deficiency of the vitamin C (see vattensot, andtäppa, gulsot)

BCD
slag  halvaus  (ks. stickfluss och bråddöd)

stroke (see stickfluss och bråddöd)

ABCD
slagne af åskan, slag af åska  salaman kuoliaaksi iskemät killed by a lightning's strike BCD
smittkoppor isorokko (variola) smallpox  
smittosam sjuka  tarttuva tauti  infectous disease   
spetälska spitaali eli lepra leprosy BC
sten-passion kivivaivat, -tuskat  pain caused by stones   
stenplåga kivivaiva  pain caused by stones CD 
Stich, Stiche
pistos, pistokset, rintapistokset  (saks.)
sharp pain in chest, sting (Ger)

stickfluss tukehtumiskatarri, tukehtuminen äkillisesti sydän- tai keuhkosairauden johdosta (ks. stickfluss och bråddöd) 

choking catarrh, accidental choking caused by a cardiac or pulmonary disease (see stickfluss och bråddöd) 

ABCD
strypsjuka
strypsiuka
kuristustauti
-kurkkumädän aiheuttama kurkunpään tukkiutuminen, »oikea kruppi», (croup,) »sulkutauti», »sulku», (laryngitis crouposa)
diphtheria BCD
stryptvinsot kurkunpään tuberkuloosi tuberculosis in larynx
styng

 

pistokset, rintapistokset esim. keuhkokuumeessa ja keuhkopussin-tulehduksessa sharp pain in chest, sting ABCD
stämma umpi constipation  
svullnad  ajos, paise, kasvain, pöhöttymä, turvottuma abscess, tumor, edema  
Swäche
heikkous (saks.)
weakness, frailty (Ger)

svält nälkiintyminen hunger
sår 
friska sår
haavat
tuoreet haavat (ks. benbrott, krossning,  bulnader, bölder, rosen, kallbrand)

wounds
fresh wounds (see benbrott, krossning,  bulnader, bölder, rosen, kallbrand)

D
C
sår-halssjuka  kurkkumätä (diphtheria)  diphtheria  
T
ALKUUN/TOP
tandplågor hammasvaivat, -kivut toothache  
tandsprickning hampaiden puhkeaminen (ks. hjärtsprång hos barn, tandsprickning, magref, maskar)

teething (see hjärtsprång hos barn, tandsprickning, magref, maskar)

CD
tarmtvinsot suoliston tuberkuloosi intestinal tuberculosis
torrvärk luusärky, "luuvalo"  (ks. ledvärk, gickt)

ostalgia (see ledvärk, gickt)

ABCD
torsk sampaat, sammastauti soor  
trånsjuka riutuminen (kuihtuminen, mielenmasennus) languish  
tvinsot "hivutustauti", usein keuhkotauti  (ks. mjält-sjuka, trånsiuka)

consumption, also tuberculosis (see mjält-sjuka, trånsiuka)

AB
tyfus, typhus yleensä pilkkukuume 1800-luvun lopulle asti, myöhemmin useimmiten lavantauti. Historiaa käsittelevissä kirjoissa tyfus on erittäin usein käännetty virheellisesti lavantaudiksi, vaikka kysymyksessä on ollut pilkkukuume. typhus until the end of 19th century, after that typhoid fever.  
typhus ahdominalis, tarmtyfus lavantauti, "suolikuume", "suolipoltto" typhoid fever  
typhus exanthematicus, fläcktyfus pilkkukuume, "pinnapoltto" typhus  
typhus recurrens, återfallsfeber  toisintokuume, "rekurrentti poltto"  relapsing fever  
U
ALKUUN/TOP
undulerande feber "sahaava kuume", undulanttikuume
-mikä tahansa nopeasti vaihteleva kuumetila, usein brucella-bakteerin aiheuttama

(ks. omväxlande feber)
undulant fever, brucellosis

(see omväxlande feber)

urinsot sokeritauti diabetes  
utsot ripuli  diarrhea  
VW
ALKUUN/TOP
vansinnighet mielipuolisuus insanity
Wassersucht
vesipöhö, edeema (saks.)
edema, dropsy (Ger)

vatten i hjernan vesipää (lapsilla) water head (children)
vatten-kräfta "vesisyöpä", oik. vesikuolio (eli ruumiinmato). 
-Ruumiinmato eli "lapsensyöpä" on sama 
kuin "vesisyöpä" eli vesikuolio, kasvojen kudosten kuolio (noma) tulehduksen seurauksena huonokuntoisella pikkulapsella. (ks. likmask)

necrosis in facial tissue (noma) caused by an inflammation on an unhealthy baby child (see likmask)

 
vattenstämma vattustämma virtsaumpi urinary retention, anuria C

D

vattensvullnad vesipöhöttymä edema
vattuskräck, vattenskräck
(af rasande diurs bett)
vesikauhu
(raivon eläimen puremasta)
rabies
(bitten by an enraged animal)
 
vattusot, wattusot
vattensot
"vesitauti", vesipöhöttymä (ks. andtäppa, gulsot, skjörbugg)

edema (see andtäppa, gulsot, skjörbugg)

AB
CD
venerisk sjukdom sukupuolitauti, yleensä kuppatauti a veneral disease, usually syphilis BCD
våda, vådeligen, döde af vådelige tillfällen, vådelig händelse
af våda skadat sig sielfva till döds


vådeligen dödade af andra
 


döde af egen eller andras våda
 


döde af våda

kuolleet tapaturmaisista syistä;
vahingoittuneet tapaturmasta kuolettavasti 


tapaturmaisesti muiden surmaamia 
 


kuolleet itsensä tai toisen aiheuttaman tapaturman johdosta


kuolleet tapaturman johdosta

killed in an accident
deadly injured in an accident


killed in an accident by other people


killed in an accident caused by themselves or by other people


killed in an accident

A
 

B
 

B
 
 

C
 
 

D

värk  kipu pain  
ÅÄ
ALKUUN/TOP
ålderdom och bräcklighet,
ålderdoms bräcklighet
vanhuus ja raihnaisuus,
vanhuuden raihnaisuus
high age and frailty A

BC

ålderdoms svaghet  vanhuudenheikkous  frailty D
åskan (slagne af åskan)  ukkonen (ukkosen/salaman kuoliaaksi iskemät) killed by a lightning's strike BCD 
älta malaria (lapsilla)
-eräin paikoin Suomessa "eltta" on tarkoittanut riisitautia (ks. frossa)

malaria
-in certain areas in Finland rickets has been called "eltta"  (see frossa)

CD
ängelska siukan ks engelska sjukan see engelska sjukan  Osia tästä luettelosta on julkaistu kirjoituksessa "Epidemioista, väestötapahtumista ja kuolinsyistä" kirjassa "Suku ja tieto 3, Sukututkimuspäivien esitelmiä 1982-1986", Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 40: 81-97, Pieksämäki 1986. Tekstiin on tehty joitakin korjauksia ja lisäyksiä.

1999-2006 © Arno Forsius. Web-taulu lisätietoineen © 1999-2023 Harri Hirvelä