Sanastot

Vanhoissa kirkonkirjoissa ja muissa dokumenteissa esiintyviä

» Kuolinsyitä | Causes of death

» Ammattinimikkeitä | Occupations

» Lyhenteitä | Abbreviations

Käsitteet

Vanhojen dokumenttien kalenteritietoa, ajantietoa ja mittayksiköitä

» Vanhat kalenterit | Old Calendars

» Ajantieto ja päivämäärät | Dates

» Vanhat mitat ja rahat | Old units

Tietoa nimistöstä

Mitä nimiä esipolvet käyttivät ja mistä nimemme juontuvat

» Henkilönimet | Finnish names


Muita aineistoja

Perukirjat ja oikeuslaitoksen aineisto tarjoavat lisää tutkittavaa

» Perukirjat | Estate inventories

» Käräjät | Court sessions